AM Zorgmanagement
Diensten : Loopbaanontwikkeling en -advisering
Voor alle functies in de zorg biedt AM Zorgmanagement loopbaanbegeleiding aan. Doel is om met de betrokken medewerker de balans op te maken. Vindt iemand het werk dat hij of zij doet nog altijd de moeite waard? Sluit het werkpakket aan op de talenten van de betrokken medewerker? Is er sprake van overbelasting, of is de baan juist niet meer uitdagend? Of wil hij of zij na jarenlang een bepaalde functie te hebben vervuld wel eens iets anders, en zo ja: Wat dan? Is het nodig om een cursus of een andere vorm van nascholing te volgen? Dit zijn allemaal vragen die in dit traject aan de orde komen.

Kortom, loopbaanbegeleiding is heel divers. Het kan mensen in staat stellen een nieuwe wending aan hun carrière te geven. Iets dat veel beter bij hen past en waarmee ook de organisatie zelf beter af is.
De loopbaanbegeleider van AM Zorgmanagement kan bijvoorbeeld in overleg met de betrokkene een ontwikkelplan maken en samen met een HRM-adviseur de medewerker een uitdagende carrière-switch aanbieden.

Als er ergens een deur sluit, gaat er ook weer ergens een open

Deze website is ontwikkeld door Avant Internet BV