AM Zorgmanagement
Diensten : Mediation
Met enige regelmaat wordt AM Zorgmanagement gevraagd op te treden als mediator bij geschillen. Doel daarbij is om de betreffende partijen met elkaar in gesprek te brengen en daarmee het conflict op te lossen. De oplossing komt in dit soort processen niet van de mediator. Het is immers een zaak van de partijen. De mediator bewaakt wel het onderhandelingsproces waardoor de kans op een oplossing voor de onderhavige kwestie sterk toeneemt. Soms zijn conflicten echter niet op te lossen. Ook dat kan een conclusie van de mediator zijn.

Realiseer je dat jij de enige bent die de wereld ziet zoals jij hem ziet

Deze website is ontwikkeld door Avant Internet BV